Política de privacitat

Immogrecs S.A., a través del seu web http://www.agi-properties.com, sol·licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal, i titularitat d'Immogrecs S.A., que serà processat amb la finalitat de prestar-li els serveis que ell sol·liciti.L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades i necessàries per a la prestació dels serveis pactats. La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzemarà en una base de dades propietat d'Immogrecs S.A., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable. Immogrecs S.A., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar-li a conèixer ofertes i promocions que pogués considerar del seu interès. L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Immogrecs S.A., així com a altres amb les que pugui concloure acords de col·laboració, amb la finalitat de prestar un millor servei, i respectant, sempre i en cada cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Immogrecs S.A., a través del seu web http://www.agi-properties.com, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la mateixa. Les cookies s'associen únicament amb l'usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionaran mai referències que permetin deduir el nom i cognoms. Gràcies a les cookies, que reconeixen als usuaris, no caldrà que aquests es registrin cada vegada que vulguin accedir a les àrees i serveis que els són exclusivament reservats. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador. Tots els usuaris registrats poden, sempre que vulguin i en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar o, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades al web www.agi-properties.com, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Immogrecs S.A., Avda de Rhode, 201, 17480 Roses, Girona (Espanya), o l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@agi-properties.com.

Un portal del
Grup Immogestio